14/2/11

Τεχνικός κατασκευής έγχορδων μουσικών οργάνων

Η ειδικότητα "Τεχνικός κατασκευής έγχορδων μουσικών οργάνων" θα λειτουργήσει στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Ο Οδηγός της παραπάνω ειδικότητα εκδόθηκε ήδη από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).Όπως αναφέρεται στον Οδηγό (θα τον βρείτε στα συνημμένα), στην αγορά εργασίας παρατηρείται έλλειψη καταρτισμένων κατασκευαστών σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και αναπαλαίωσης έγχορδων μουσικών οργάνων. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έγχορδων μουσικών οργάνων είναι εμπειροτέχνες, ενώ δεν είναι απαραίτητη ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος για να εργαστεί κάποιος ως ελεύθερος επαγγελματίας. Κι ενώ υπάρχει επαρκής εκπαίδευση ως προς το επιστημονικό μέρος του ήχου, παρατηρείται έλλειψη σε εφαρμοσμένα θέματα της κατασκευής μουσικών οργάνων.

1 σχόλιο:

  1. Μουσική Τεχνική
    Τεχνικός κατασκευής έγχορδων μουσικών οργάνων

    ΑπάντησηΔιαγραφή