17/2/11

ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΝΟΡΕ

Φυσική μινόρε


Η φυσική Ελάσσων (Μινόρε) κλίμακα από ρε:

ρε-μι-φα-σολ-λα-σιb-ντο-ρε

\clef treble \relative c' { {d e f g a bes c d } \addlyrics {ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΣΟΛ ΛΑ ΣΙb ΝΤΟ ΡΕ } }


Τα διαστήματα της είναι: Τ-Η-Τ-Τ-Η-Τ-Τ

Δηλαδή αν από τη βάση μιας ματζόρε κλίμακας κατέβουμε μια τρίτη μικρή (διαστημα 3 ημιτονίων) και παίξουμε τις ίδιες νότες προκύπτει μια μινόρε κλίμακα. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν και οι σχέσεις των ματζόρε με τις μινόρε κλίμακες, δηλαδή η σχετική μινόρε κλίμακα της Ντο ματζόρε είναι η Λα κοκ.


Η κλίμακα Μινόρε από όλους τους τόνους:
βάση βαθμίδες
ντο ντο-ρε-μιb-φα-σολ-λαb-σιb-ντο
ρε ρε-μι-φα-σολ-λα-σιb-ντο-ρε
μι μι-φα#-σολ-λα-σι-ντο-ρε-μι
φα φα-σολ-λαb-σιb-ντο-ρεb-μιb-φα
σολ σολ-λα-σιb-ντο-ρε-μιb-φα-σολ
λα λα-σι-ντο-ρε-μι-φα-σολ-λα
σι σι-ντο#-ρε-μι-φα#-σολ-λα-σι

Οι βασικές συγχορδίες του Φυσικού Μινόρε είναι: η πρώτη(-), η τέταρτη (-), η πέμπτη (-) και η έβδομη (+). Δηλαδή οι βασικές συγχορδίες του Ρέ μινόρε είναι: η Ρε-, η Σολ-, η Λα- και η Ντο+.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου