15/2/11

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΑΤΖΟΡΕ

Ματζόρε

Η ματζόρε κλίμακα

ρε-μι-φα#-σολ-λα-σι-ντο#-ρε

Τα διαστήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Τ-Τ-Η-Τ-Τ-Τ-Η \clef treble \relative c' { {d e fis g a b cis d } \addlyrics {ΡΕ ΜΙ ΦΑ# ΣΟΛ ΛΑ ΣΙ ΝΤΟ# ΡΕ } }


\clef treble \relative c' { {c d e f g a b c } \addlyrics {ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΣΟΛ ΛΑ ΣΙ ΝΤΟ } }
Έτσι μπορούμε να «κατασκευάσουμε» τη ματζόρε κλίμακα από όλους τους τόνους:

Η ματζόρε κλίμακα από όλους τους τόνους:
βάση βαθμίδες
ντο ντο-ρε-μι-φα-σολ-λα-σι-ντο
ρε ρε-μι-φα#-σολ-λα-σι-ντο#-ρε
μι μι-φα#-σολ#-λα-σι-ντο#-ρε#-μι
φα φα-σολ-λα-σιb-ντο-ρε-μι-φα
σολ σολ-λα-σι-ντο-ρε-μι-φα#-σολ
λα λα-σι-ντο#-ρε-μι-φα#-σολ#-λα
σι σι-ντο#-ρε#-μι-φα#-σολ#-λα#-σι

Οι βασικές συγχορδίες της ματζόρε κλίμακας είναι: η πρώτη (+), η δεύτερη (-), η τέταρτη (+), η πέμπτη(+).

Δηλαδή στην τονικότητα Ρε του ματζόρε, οι βασικές συγχορδίες είναι: η Ρε+, η Σολ+ και η Λα+.

Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε και τις βασικές συγχορδίες στις υπόλοιπες τονικότητες.

Ο δρόμος ματζόρε αναφέρεται ως Λύδιος τρόπος στην αρχαία Ελληνική μουσική και ως πλάγιος Δ΄ στη Βυζαντινή[1]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου