5/3/11

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ = Η ορχήστρα, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος των αρχαίων θεάτρων που βρισκόταν ανάμεσα στη σκηνή και στα ειδώλια των θεατών. Στην ορχήστρα στεκόταν ο χορός που χόρευε και τραγουδούσε. Στην αρχή, η δράση γινόταν επίσης στην ορχήστρα. Όμως, στην κλασική εποχή οι υποκριτές στέκονταν, κατά το πλείστο, πάνω στη σκηνή, που ήταν πίσω από την ορχήστρα σε ψηλότερο επίπεδο, ενώ ο χορός κινούνταν πάνω στην ορχήστρα. Ο αυλητής που συνόδευε το χορό και το τραγούδι έμενε επίσης στην ορχήστρα.

Η ορχήστρα χωριζόταν από τα εδώλια του κοινού με χαμηλό τοίχο. Στη μέση της ορχήστρας ήταν τοποθετημένη η θυμέλη [ο βωμός του Διόνυσου].

Στις αρχές του 17ου αιώνα, στην Ιταλία, οι πρώτες όπερες που παρουσιάστηκαν ήταν μιμήσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος και η λέξη ορχήστρα χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το χώρο ανάμεσα στη σκηνή και το ακροατήριο που κατελάμβαναν οι εκτελεστές των οργάνων.

Σήμερα, η λέξη μπορεί να σημαίνει τους ίδιους τους μουσικούς, ή την ομάδα των οργάνων που παίζουν.

Π.χ. ορχήστρα εγχόρδων

ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ = Η ημικυκλική διάταξη επιτρέπει να παρουσιάζεται σε ενιαίο σύνολο ο ήχος των διαφόρων οργάνων και να βλέπουν όλα τα μέλη της ορχήστρας το διευθυντή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου